مشاوره راه‌اندازی خط تولید رادیو دارو

پویش طراده با بهره‌گیری از کادری مجرب و متعهد با هدف تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام به واردات تجهیزات پزشکی و رادیو دارو کرده‌است. در این راستا آماده پذیرش سفارشات این مراکز می‌باشد. مراکز می‌توانند از تجارب و دانش متخصصان پویش طراده جهت اخذ مشاوره راه‌اندازی خط تولید رادیو دارو نیز استفاده نمایند.

تأمین قطعات و تجهیزات خط تولید رادیو دارو

پویش طراده با بهره‌گیری از کادری مجرب و متعهد با هدف تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام به واردات تجهیزات پزشکی و رادیو دارو کرده‌است. جهت سفارش کلیک کنید.

ت
تأمین تجهیزات سنتز دارویی

پویش طراده با بهره‌گیری از کادری مجرب و متعهد با هدف تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام به واردات تجهیزات پزشکی و رادیو دارو کرده‌است. در این راستا آماده پذیرش سفارشات این مراکز می‌باشد. مراکز می‌توانند از تجارب و دانش متخصصان پویش طراده جهت اخذ مشاوره راه‌اندازی خط تولید رادیو دارو نیز استفاده نمایند.

  • پویش طراده نماینده‌ی رسمی شرکت‌های زیر است:

تنماینده انحصاری شرکت سینتومیکس آلمان

پویش طراده با بهره‌گیری از کادری مجرب و متعهد با هدف تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام به واردات تجهیزات پزشکی و رادیو دارو کرده‌است. در این راستا آماده پذیرش سفارشات این مراکز می‌باشد. مراکز می‌توانند از تجارب و دانش متخصصان پویش طراده جهت اخذ مشاوره راه‌اندازی خط تولید رادیو دارو نیز استفاده نمایند.

نماینده رسمی شرکت هوایی ایزوتوپ چین

پویش طراده با بهره‌گیری از کادری مجرب و متعهد با هدف تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام به واردات تجهیزات پزشکی و رادیو دارو کرده‌است. جهت سفارش کلیک کنید.