پویش طراده با بهره‌گیری از کادری مجرب و متعهد با هدف تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام به واردات تجهیزات پزشکی و رادیو دارو کرده‌است. در این راستا آماده پذیرش سفارشات این مراکز می‌باشد. مراکز می‌توانند از تجارب و دانش متخصصان پویش طراده جهت اخذ مشاوره راه‌اندازی خط تولید رادیو دارو نیز استفاده نمایند.