درباره ما

پویش طراده با بهره‌گیری از کادری مجرب و متعهد با هدف تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام به واردات تجهیزات پزشکی و رادیو دارو کرده‌است. در این راستا آماده پذیرش سفارشات این مراکز می‌باشد. مراکز می‌توانند از تجارب و دانش...

اطلاعات بیشتر

طراحی دانش‌بنیان

طراحی تجهیزات الکترونیک پزشکی

متخصصان پویش طراده با عنایت بر نیاز مراکز درمانی کشور اماده‌ی طراحی تجهیزات الکترونیک پزشکی با فناوری‌های نوین و های‌تک می‌باشد. جهت ارتباط با کارشناسان، با ما تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر

خدمات ما

تأمین مواد اولیه و ملزومات مصرفی تولید رادیو دارو

شرکت پویش طراده با بهره‌گیری از کادری مجرب و متعهد با هدف تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام...

تأمین تجهیزات سنتز دارویی

پویش طراده با بهره‌گیری از کادری مجرب و متعهد با هدف تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام به...

نماینده انحصاری شرکت سینتومیکس

پویش طراده با بهره‌گیری از کادری مجرب و متعهد با هدف تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام به...

مشاوره راه‌اندازی خط تولید رادیو دارو

پویش طراده با بهره‌گیری از کادری مجرب و متعهد با هدف تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام به...

نماینده رسمی شرکت هوایی ایزوتوپ

پویش طراده با بهره‌گیری از کادری مجرب و متعهد با هدف تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور اقدام به...

نمایندگی رسمی

به منظور تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور، تمامی محصولات شرکت سینتومیکس آلمان بطور انحصاری توسط شرکت پویش طراده وارد می‌شود.

نمایندگی انحصاری سینتومیکس آلمان

به منظور تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور، تمامی محصولات شرکت هوایی ایزوتوپ چین بطور انحصاری توسط شرکت پویش طراده وارد می‌شود.

نمایندگی رسمی هوایی ایزوتوپ چین

برندهای تحت پوشش واحد بازرگانی پویش طراده